Afdelingsmødet den 22. januar 2018
Budgettet for 2018 godkendt på afdelingsmødet
Afdelingsmødet den 25. september 2017
Nyhedsbrev fra Beboerrådgiveren (September 2017)
Info-folderen Ejendomskontoret.info (Maj 2017)
Pullertlamper opsat langs Bymuren
Revision af Nul-tolerancepolitik
Cafe Bixen genåbnet efter renovering
Se projektforslag om etablering af skure til hybler
Er du nyindflytter - Tjek dit a contovarmebidrag
Husorden vedtaget den 23. september 2013
Ny affaldssystem taget i brug
Mål hastigheden på din internetforbindelse
Ingen tegn på PCB i boligerne
Se foreløbig projektforslag til Bymuren indgangspartier (pdf)
Læs om skimmel
SB-Posten fjernet fra hjemmesiden
Vejledning til brug af hjemmesiden
-
-
-